Artykuł sponsorowany

Czym różni się geodezyjna obsługa inwestycji liniowych od obsługi obiektów punktowych?

Czym różni się geodezyjna obsługa inwestycji liniowych od obsługi obiektów punktowych?

Geodezja to nauka zajmująca się pomiarami i analizą powierzchni Ziemi, a także wykorzystaniem tych pomiarów w różnych dziedzinach życia. Geodeta to specjalista, który wykonuje różne prace geodezyjne, takie jak mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych czy pomiary geodezyjne. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieją dwie główne kategorie prac geodezyjnych - inwestycje liniowe i obiekty punktowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między tymi dwoma rodzajami obsługi geodezyjnej.

 

Inwestycje liniowe a obiekty punktowe

 

Inwestycje liniowe to takie, które obejmują budowę lub modernizację linii komunikacyjnych, takich jak drogi, tory kolejowe czy sieci energetyczne. W przypadku tego rodzaju inwestycji geodeta wykonuje szereg prac związanych z pomiarami oraz opracowywaniem map i dokumentacji geodezyjnej na potrzeby projektu. Z kolei obiekty punktowe to pojedyncze budynki lub inne konstrukcje, które wymagają dokładnych pomiarów i opracowania map do celów prawnych oraz projektowych.

 

Rola geodety we współpracy z inwestorem

 

W przypadku inwestycji liniowych geodeta odgrywa kluczową rolę we współpracy z inwestorem, projektantem oraz wykonawcą. Geodeta jest odpowiedzialny za opracowanie mapy do celów projektowych, która zawiera informacje o przebiegu linii komunikacyjnej oraz jej parametrach technicznych. Ponadto geodeta uczestniczy w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę czy zgoda na użytkowanie obiektu.

 

W przypadku obsługi obiektów punktowych geodeta również współpracuje z inwestorem, jednak jego zadania są nieco inne. Geodeta opracowuje mapy do celów prawnych, które są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto geodeta wykonuje pomiary geodezyjne, które mają na celu tyczenie obiektów budowlanych oraz kontrolowanie ich realizacji zgodnie z projektem.

 

Mapy powykonawcze budynków

 

W przypadku inwestycji liniowych geodeta we Wrocławiu lub w każdym innym miejscu opracowuje mapy powykonawcze, które dokumentują stan faktyczny linii komunikacyjnej po zakończeniu prac budowlanych. Mapy te są niezbędne do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu oraz przekazania go do eksploatacji.

 

W przypadku obsługi obiektów punktowych geodeta również opracowuje mapy powykonawcze, jednak ich zakres jest inny. Mapy te dokumentują stan faktyczny budynku po zakończeniu prac budowlanych oraz służą do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu. Ponadto geodeta wykonuje pomiary geodezyjne kontrolne, które mają na celu sprawdzenie, czy obiekt został wykonany zgodnie z projektem.

 

Podział nieruchomości i rozgraniczenia działek

 

W przypadku inwestycji liniowych geodeta może być również zatrudniony do wykonania podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia działek. Podział nieruchomości polega na wydzieleniu nowych działek z istniejącej nieruchomości, co jest niezbędne w przypadku realizacji inwestycji liniowych, takich jak budowa dróg czy sieci energetycznych.

 

W przypadku obsługi obiektów punktowych geodeta również wykonuje podział nieruchomości oraz rozgraniczenia działek, jednak zakres tych prac jest nieco inny. Geodeta może być zatrudniony do podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki pod budowę domu jednorodzinnego czy innego obiektu budowlanego. Ponadto geodeta wykonuje rozgraniczenia działek, które mają na celu ustalenie granic między sąsiednimi nieruchomościami.